20 gru 2018

PROJEKT” INNOWATORIUM TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

W dniach od 10-14 grudnia w naszej szkole został zrealizowany projekt INNOWATORIUM TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”, którego organizatorem była Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

5-dniowe warsztaty prowadzili doktoranci z publicznych uczelni ekonomicznych. Każdy dzień warsztatowy poświęcony jest innemu blokowi tematycznemu tj:

  1. Miękkie elementy zarządzania
  2. Marketing
  3. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  4. Finanse
  5. Strategie przedsiębiorstw

Każdy blok tematyczny prowadzony był przez innego doktoranta a  uczestnikami warsztatów byli  uczniowie naszej szkoły z klasy III TE i IV TE oraz uczniowie Zespołu Szkół z Oleszyc.

Celem projektu było zainspirowanie młodych ludzi do samodzielnego pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania oraz wzbudzenie proaktywnych postaw uczniów.