04 lut 2019

WOJEWÓDZKI KONKURS NA SPOT PROFILAKTYCZNY „ZNAMIĘ! ZNAM JE?”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie na spot profilaktyczny pt. „Znamię! Znam je?”

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy uczniów o czerniaku skóry, czynnikach chroniących przed czerniakiem oraz motywowanie młodzieży do regularnej obserwacji znamion i poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie.

Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie samodzielne projekty nigdzie poprzednio niepublikowane, do których uczestnicy konkursu posiadają wyłączne i nieograniczone prawa.

Spot nie powinien przekroczyć 60 sekund (całkowity czas nagrania). Spoty trwające powyżej 60 sekund nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

 Spot powinien być wykonany techniką cyfrową przy użyciu kamery video, telefonu komórkowego , aparatu fotograficznego itp..

Pracę konkursowa może wykonać jedna osoba, bądź zespół składający się z maksymalnie 3 osób.

Autorzy trzech najlepszych spotów otrzymają nagrody rzeczowe (indywidualne) ufundowane przez Organizatorów.

Nie wiesz co to czerniak skóry a chcesz wykonać spot? Przyjdź do pedagoga szkolnego po więcej informacji!  Prace należy przekazać do pedagoga do 16 kwietnia 2019 r.

Więcej informacji oraz załączniki na stronie https://wsse.rzeszow.pl/promocja-zdrowia/kampanie-i-akcje-prozdrowotne/konkursy/wojewodzki-konkurs-na-spot-profilaktyczny-znamie-znam-je