11 mar 2019

„TURBOLANDESKUNDE –WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO”

„TURBOLANDESKUNDE –WĘDRÓWKA PO KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” to ogólnopolski, trzyetapowy konkurs języka niemieckiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego. Konkurs odbywa się pod patronatem Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (IDV) oraz przy wsparciu Goethe Institut w Krakowie i Warszawie.

Celami konkursu są m.in.: rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi, propagowanie wychowania proeuropejskiego, rozbudzanie otwartości na inne kultury, przyzwyczajanie uczniów do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności poprzez udział w konkursach oraz doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania własnej wiedzy.

W tegorocznej V edycji konkursu TURBOLANDESKUNDE „ÖSTERREICH“, na II etapie –regionalnym w Przemyślu, naszą szkołę reprezentowali najlepsi uczestnicy
z I etapu -szkolnego: Joanna Pliszka z 2TE, Justyna Ważna z 2TE oraz Patryk Rzeszutek z 2TE.

Młodzież prezentowała swoją wiedzę odpowiadając w języku niemieckim na pytania zawarte w prezentacji multimedialnej z zakresu wiedzy na temat Austrii . Losowali pytania z puli za jeden, dwa lub trzy punkty. Przykładowe pytania, z którymi zmagali się nasi uczniowie, to :

● „In welchem Jahr verabschiedete der österreichische Nationalrat das Bundesverfassungsgesetz über die immerwährende Neutralität?“,

● „In welcher österreichischen Stadt befindet sich das berühmte goldene Dachl”,

●„Wie heißt die Frau, die als erste die 14 Achttausender ohne zusätzlichen Sauerstoff bestieg?“

Spośród 18 zakwalifikowanych do etapu regionalnego szkół m.in. .z Przemyśla, Sanoka, Krosna, Rzeszowa ,Jarosławia, Lubaczowa , Przeworska tylko jedna szkoła mogła zostać zwycięzcą. W tym roku do trzeciego, finałowego etapu odbywającego się w Krakowie zakwalifikowała się grupa uczennic z ZSOiZ w Przeworsku, którym serdecznie gratulujemy! .

Nasz trzyosobowy zespół dzięki udziałowi w tym prestiżowym Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego udoskonalił umiejętności współpracy w grupie, sprawdził swoją wiedzę i rozszerzył kształcenie językowe.