13 mar 2019

Konkurs Geo- Planeta

W listopadzie uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo-Planeta”. Przeprowadzany on  jest przy współpracy merytorycznej Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie. Spośród 13 uczestników wyróżnienie za bardzo dobry wynik  i nagrodę książkową otrzymała Gabriela Kulczycka z klasy 1TI. Dyplom wyróżnienia otrzymali Michał Nepelski z klasy 4 TEG i Michał Czajkowski z klasy 3TL.

Gratulujemy