06 mar 2020

Wyniki I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego TYGRZYK

Zadaniem uczestników pierwszego etapu konkursu było  rozwiązanie testu wiedzy geologicznej z zakresu: budowy wnętrza Ziemi, tektoniki płyt litosfery, plutonizmu i wulkanizmu oraz trzęsień ziemi, ruchów epejrogenicznych i izostatycznych. Uczniowie przygotowywali się do tego etapu wykorzystując materiały multimedialne oraz literaturę naukową.

Spośród 201 osób z całej Polski, które przystąpiły do tego konkursu, do II etapu zostali zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej  70 procent punktów.  Z naszej szkoły zakwalifikowało się 3 uczniów z klasy matematyczno-geograficznej: Dominik Terembuła, Kornelia Konopka, Gabriela Grzyb.    

                                                                                                                                           Gratulujemy