31 mar 2020

Telefoniczne porady psychologiczne

Przedstawiamy numery telefonów, pod którymi udzielane są telefoniczne porady psychologiczne dla osób objętych kwarantanną,osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych z powiatu lubaczowskiego.

Telefoniczne porady psychologiczne udzielane są przez psychologów pracujących w Zespole Placówek im. Jana Pawła II oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie.

Wykaz telefoniczny porad psychologicznych