07 sie 2020

Wydawanie świadectw maturalnych

W dniu 11 sierpnia (wtorek), w budynku internatu Zespołu Szkół, odbędzie się wydawanie świadectw maturalnych według następującego porządku:

godz. 900:

– klasa 3B – wejście nr 1

– klasa 4TE – wejście nr 2

– klasa 4TiM – wejście nr 3

godz. 1000:

– klasa 4TI – wejście nr 1

– klasa 4TL – wejście nr 2

– klasa 4TB – wejście nr 3

Wejścia do internatu będą oznaczone.

Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego czyli: obowiązkowego zasłaniania ust oraz nosa, odstępów co najmniej 1,5 m oraz w celu potwierdzenia odbioru świadectwa, własnego długopisu.

W przypadku, gdy odbiór osobisty świadectwa jest niemożliwy, osoba która będzie odbierająca musi posiadać stosowne upoważnienie.