14 lut 2021

Święty Mikołaj ponownie w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie.

Święty Mikołaj lubi niespodziewanie odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym świecie nie tylko w dniu 6 grudnia. Od momentu rozpoczęcia współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja, możemy śmiało powiedzieć, że odwiedza nas bardzo często obdarowując naszych uczniów.

Od początku wybuchu pandemii COVID-19 Fundacja Świętego Mikołaja na bieżąco monitoruje sytuację z dostępem do edukacji dzieci z niezamożnych rodzin i pomaga najbardziej potrzebującym dzieciom. Na liście wsparcia znaleźli się również kolejni uczniowie naszej szkoły, którzy potrzebowali wsparcia w tym zakresie.

W dniu 11 lutego 2021 Andrzej Nepelski – Dyrektor, przekazał kolejne  4 otrzymane od Fundacji  laptopy naszym uczniom, a Mikołaj  udowadnia, że „dawanie i otrzymywanie” prezentów jest wielką przyjemnością dla obu stron. Przypominamy, iż pod koniec roku takie prezenty otrzymało 2 uczniów, a oprócz tego 20 uczniów otrzymało stypendia na łączna kwotę 41 100 złotych.

Komputery zostały zakupione w ramach dwóch akcji prowadzonych przez Fundację, która intensywnie działa na rzecz pomocy dzieciom zagrożonym wykluczeniem edukacyjnym. Pierwsza to dzięki wsparciu HSBC, a druga dzięki hojności słuchaczy Radia 357 . Miło nam również poinformować, że w pakowaniu komputerów wzięli udział redaktor Kuba Strzyczkowski i Agnieszka Szwajgier z Radia 357 oraz pracownicy Fundacji.

Zdjęcia: własność zdjęć Zespół Szkół oraz Fundacji Św. Mikołaja