18 paź 2021

Szkolenie z autoprezentacji

W czerwcu br. uczniowie zakwalifikowani do projektu ERASMUS + „Mobilni teraz, kreatywni w przyszłości” wzięli udział w pięciogodzinnych warsztatach pt. „Sztuka autoprezentacji”.

Warsztaty prowadzone przez doradcę zawodowego składały się z czterech bloków tematycznych:

  1. Poznawanie siebie i budowanie poczucia własnej wartości.
  2. Komunikacja w autoprezentacji.
  3. Sztuka prezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej.
  4. Techniki autoprezentacji – ćwiczenia praktyczne.

Zajęcia prowadzone były metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusję oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, symulacje i mini – wykłady.

Uczestnictwo w szkoleniu pozwoliło uczniom lepiej poznać własne mocne strony, zdobyć umiejętności panowania nad emocjami, poznać techniki autoprezentacji oraz uświadomiło potrzebę świadomego kształtowania swojego wizerunku.

Zdobytą wiedzę i umiejętności młodzież wykorzysta w trakcie rozmów na Skype z koordynatorem Walencji. Pozwolą one też dobrze zaprezentować się hiszpańskim pracodawcom w trakcie odbywania 3-tygodniowego stażu. Umiejętność prezentacji własnej osoby jest niezbędna w wielu sytuacjach życiowych i zawodowych, ponieważ daje możliwość kształtowania i kontroli sposobu, w jaki spostrzegają człowieka inni ludzie.