16 lis 2021

AI4Youth – sztuczna inteligencja

Pragniemy poinformować, że w szkole będzie realizowany nowy projekt AI4Youth, gdzie będziemy poznawać możliwości sztucznej inteligencji i jej wykorzystania do rozwiązywania problemów społecznych. Szerzej o projekcie na stronie https://ai4youth.edu.pl/

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o zapoznanie się z ww. materiałami i pilny kontakt:

z Panem Jackiem Ważnym (osobiście B-115 lub mailowo: wazny.jacek@zs-lubaczow.com) lub
Panem Waldemarem Dworakiem (osobiście C-1 lub mailowo: dworak.waldemar@zs-lubaczow.com)

Program AI for Youth jest autorskim, globalnym programem firmy Intel, mającym na celu zwiększenie świadomości cyfrowej, zwłaszcza w zakresie sztucznej inteligencji oraz promowanie kompetencji przyszłości wśród młodzieży.

Jest on skierowany do uczniów i nauczycieli publicznych liceów ogólnokształcących oraz techników zawodowych i ma za zadanie poszerzenie wiedzy jak i zwiększenie umiejętności nie tylko technologicznych, ale i społecznych. 

Program AI for Youth to wyjątkowa podróż edukacyjna, obejmująca 4 etapy i pozwalająca młodym ludziom zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające stworzyć własny projekt z wykorzystaniem Sztucznej inteligencji.

Projekt AI4Youth jest realizowany i finansowany w ramach 2.4.1 „inno_Lab – centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.