14 gru 2021

Podsumowanie Akcji Krwiodawstwa

W dniu 13 grudnia 2021 r. w godz. 9.00-12.00 w budynku internatu przy Zespole Szkół odbyła się Akcja Krwiodawstwa, której organizatorem był Samorząd Uczniowski. Krew pobierana była przez oddział wyjazdowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Przy szczególnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego udało się pobrać ok. 15 litrów krwi od 33 osób, w tym 27 z Zespołu Szkół, wśród których byli zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Zostanie ona przekazana podmiotom leczniczym celem ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Donacja poprzedzona była szeregiem badań – kwestionariuszem przebytych chorób, morfologią i badaniem wstępnym, przeprowadzonym przez lekarza. Krwiodawcy po zakończonej donacji otrzymali ekwiwalent kaloryczny oraz kubek od RCKiK.

Serdecznie dziękujemy wszystkim krwiodawcom za zaangażowanie, a jednocześnie zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach, które corocznie odbywają się na terenie naszej szkoły.

Łączy nas krew, która ratuje życie!

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Jarosław Ważny