Tyczenie linii prostej metodą „w przód” – ustalenie położenia punktów pośrednich poprzez wzrokową obserwację tyczek
geodezyjnych

Na ćwiczeniach wykorzystujemy sprzęt geodezyjny:

  • tachimetry – dzięki, którym możemy zrealizować każde zadanie pomiarowe w geodezji, przeznaczony do pomiaru kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości
  • niwelatory – instrumenty umożliwiające pomiar różnic wysokości ( niwelacja) pomiędzy punktami
  • teodolity – instrumenty przeznaczone do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych.