W KLASIE HUMANISTYCZNEJ CZEKAJĄ NA CIEBIE:

 • Oryginalne lekcje – nie tylko w szkolnej ławce i przy tablicy,
 • Możliwość przeprowadzenia wywiadów z wyjątkowymi ludźmi (naszymi rozmówcami byli m.in. abp M. Mokrzycki, Mela, J. Zelnik),
 • Uczestnictwo w niezapomnianych spotkaniach np. z aktorami, reżyserami, świadkami historii czy politykami- oni byli naszymi nauczycielami!,
 • Częste wyjazdy do teatru i oglądanie filmów w kinie,
 • Cykliczne lekcje muzealne w Lubaczowie i Bełżcu,
 • Ambitne zadania, dzięki którym zdobędziesz wiedzę i umiejętności przydatne na egzaminach i w życiu,
 • Aktywne uczestnictwo w debatach (a także prowadzenie ich),
 • Prowadzenie audycji w Katolickim Radiu Zamość,
 • Pisanie artykułów do lokalnych gazet,
 • Praca w szkolnym radiowęźle,
 • Dodatkowe zajęcia- w zależności od indywidualnych potrzeb,
 • Wyjazdy do telewizji w Rzeszowie, Krakowie i Warszawie, do radia RMF,
 • Koła zainteresowań,
 • Zajęcia wyrównawcze,
 • Indywidualna praca z nauczycielem- przygotowanie do konkursów.

CHCESZ SIĘ ROZWIJAĆ?

MY TEŻ TEGO CHCEMY I POTRAFIMY TO UDOWODNIĆ!