Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

 

Dyrektor szkoły informuje, że inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 01.09.2020r. według niżej podanego harmonogramu:

  • 915 – inauguracja roku szkolnego w szkole,
  • młodzież klas pierwszych proszona jest o wejście na halę sportową,
  • młodzież klas II, III, IV spotyka się z wychowawcami klas w klasopracowniach, w których zgodnie z planem lekcji powinny się odbywać zajęcia edukacyjne (plan lekcji poda wychowawca komunikatem umieszczonym w dzienniku elektronicznym,
  • po zakończonej inauguracji roku szkolnego na hali sportowej – wystąpienie dyrektora szkoły za pośrednictwem radiowęzła do pozostałych klas,
  • po zakończonym wystąpieniu dyrektora szkoły wszystkie klasy realizują swoje lekcje zgodnie z podziałem godzin na ten dzień (tj. wtorek),
  • wejście uczniów do szkoły będzie możliwe tylko drzwiami oznaczonymi napisem „Wejście” natomiast wyjście drzwiami z napisem „Wyjście” uwzględniając zasadę, że do głównego budynku szkoły wejściem nr 1 wchodzą uczniowie klas I i II natomiast wejściem nr 2 (szatnia) uczniowie klas III i IV.

 

Uwaga: Wszystkich uczniów i nauczycieli po wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu społecznego. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniów obowiązują maseczki. Ponadto w szkole we wszystkich budynkach obowiązuje ruch jednokierunkowy, dlatego zobowiązuję wszystkich przebywających na terenie budynków do poruszania się zgodnie z oznaczeniami.