KLASA PATRONACKA

PATRONATEM WSIIZ W NASZEJ SZKOLE OBJĘTA ZOSTAŁA  

KLASA 3TL 

W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

 

W ramach projektu, Uczelnia zobowiązuje się do realizacji cyklu lekcji z danego zakresu tematycznego, z uwzględnieniem tematów zgłaszanych przez szkołę .Dzięki takim zajęciom, uczniowie mogą poznać nowoczesne narzędzia dydaktyczne.

Organizacja takich spotkań daje możliwość konfrontacji wiedzy uczniów z uczelnią i jest okazją do przezwyciężania barier edukacyjnych, jakie mogą pojawić się pomiędzy sposobem nauki w szkole średniej, a szkołą wyższą. Dodatkowo placówki edukacyjne biorące udział w projekcie mogą liczyć na doradztwo w zakresie programu nauczania dla klasy patronackiej.

Program klas patronackich przewiduje prowadzenie  części zajęć w ich macierzystej szkole zaś zajęcia praktyczne w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej. Szkoły zapraszane są również do udziału w konferencjach i sympozjach naukowych oraz eventach organizowanych przez WSIiZ. Mają możliwość uczestnictwa w wybranych wykładach i warsztatach w siedzibie uczelni.

 Dnia 10.05.2019 r klasa 3 technikum logistycznego wzięła udział w zajęciach prowadzonych w  trzech panelach tematycznych w centrum edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej:

  1. Laboratorium Flexsim ukazujące przykładowe zastosowanie światowej klasy oprogramowania symulacyjnego Flexsim w modelowaniu procesów, zarządzaniu nimi poprzez ich analizę oraz projektowaniu przestrzeni magazynowych.

 

  1. Laboratorium myślenia procesowego za pomocą prostych ćwiczeń i gier logicznych ma za zadanie rozwijać myślenie procesowe wśród osób uczestniczących w zajęciach. Przykładowym ćwiczeniem jest opracowanie instrukcji montażu na podstawie zbudowanego wcześniej modelu z klocków lego.

 

  1. Laboratorium symulacji transportu, w trakcie którego uczniowie przy użyciu symulatora jazdy ciężarówką zostają zaznajomieni z zasadami transportowania towarów normatywnych, ponadgabarytowych, niebezpiecznych, oraz aspektami związanymi z organizacją oraz zabezpieczeniem tego typu transportu.

 

11 czerwca 2019 r. klasa III TL uczestniczyła  w „Ciekawych lekcjach” w ramach współpracy z WSIiZ w Rzeszowie.

 Uczniowie pogłębiali widzę z zakresu transportu w logistyce . Zajęcia obejmowały takie zagadnienia jak:

  1. Reguły INCOTERMS w transporcie
  2. Przewóz ładunków niebezpiecznych (ADR)

Ciekawie przeprowadzone lekcje pogłębiły i odświeżyły wiedzę uczniów z zakresu transportu   niezbędną do zdania egzaminu z kwalifikacji A.31 , który będą zdawać już lada dzień  ….17 i 18 czerwca.