27 wrz 2021

ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI

Światowy Dzień Turystyki (ang. World Tourism Day) to święto turystyki obchodzone corocznie 27 września, ustanowione przez wyspecjalizowaną organizację ONZ (UNWTO), członkiem której jest Polska od 1975 roku. W 1979 decyzją UNWTO uchwalono Światowy Dzień Turystyki.

Obchody regionalne tego święta organizowane są we wszystkich rejonach globu i mają na celu uświadomienie społeczeństwom, jak wielkie znaczenie ma turystyka we wzmacnianiu wzajemnego zrozumienia między narodami.

Ideą licznych spotkań, które odbywają się w ramach tego święta jest również przedstawienie, jak znaczący wpływ wywiera turystyka na wszystkie sfery działalności ludzkiej – społeczną, polityczną, gospodarczą i kulturową, a także zwrócenie uwagi na jej rolę w promowaniu wyższych standardów życia.

Dołączamy się do obchodów Światowego Dnia Turystyki i zapraszamy na wystawę książek związanych tematycznie z turystyką „Przez kraje i kontynenty…”.