OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
Szkoła branżowa I – stopnia

1. Operator obrabiarek skrawających – należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC). Praca operatora obrabiarek skrawających wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.

2. Informacje dodatkowe

Uczniowie klas o profilu OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych podjęli się skonstruowania i budowy maszyny sterowanej numerycznie. Wynikiem ich pracy jest tokarka ( CNC )wykonana w całości na warsztatach szkolnych podczas zajęć dodatkowych. Obrabiarka posłuży uczniom do nauki programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie.

Kurs spawacza – uczniowie klasy trzeciej Operator obrabiarek skrawających mają możliwość uzyskania uprawnień spawacza czterema metodami:

Metody spawania:

  • Spawanie TIG (141) – spawanie łukowe elektrodą nietopliwą (wolframową)
  • Spawanie MAG (135) – spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
  • Spawanie łukowe elektrodą otuloną (111)
  • Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) (311)

Uprawnienia takie honorowane są we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • Kwalifikacja 1: MG. 19 Użytkowanie obrabiarek skrawających.

4. Sylwetka absolwenta
Absolwent branżowej szkoły I stopnia będzie wykonywał zadania zawodowe z zakresu:
a) obsługi i nadzoru uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek skrawających, takich jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo).
b) ustawiania parametrów i nadzorowania pracy obrabiarek, obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera
c) programowania obrabiarek, wykonywania i czytanie rysunków technicznych

 

5. Operator obrabiarek skrawających znajdzie zatrudnienie w :
a) przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem,
b) zakładach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych,
c) zakładach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego,
d) zakładach zajmujących się budową silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia :
Zajęcia odbywają się w zmodernizowanych Warsztatach Szkolnych, uczniowie zdobywają wiedzę z obsługi obrabiarek konwencjonalnych oraz programowania obrabiarek sterowanych numerycznie ( CNC) . Zajęcia prowadzone są w cyklu jednozmianowym. Cześć zajęć odbywa się w salach komputerowych, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu rysunku technicznego wykorzystując do tego celu oprogramowanie CAD- ( Komputerowe wspomaganie projektowania ) i programowania obrabiarek CNC używając programów CAM – ( Komputerowe wspomaganie wytwarzania ).
Wiedzę praktyczną uczniowie zdobywają w pracowni obróbki mechanicznej wykonując części maszyn zarówno na obrabiarkach konwencjonalnych jak również sterowanych numerycznie.