Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Praca operatora obrabiarek skrawających wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy.

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu lub tworzyw sztucznych.

Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (CNC). Działalność zawodowa obejmuje między innymi: przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy), ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek, ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.

Efektem kształcenia w OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH  jest zdobycie kwalifikacji:

 

KWALIFIKACJA MG. 19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających

W trakcie trwania nauki uczniowie mogą rozszerzyć swoje umiejętności odbywając kurs spawacza oraz kurs operatora wózków widłowych. Kursy prowadzone są na warsztatach szkolnych i kończą się egzaminem potwierdzającym umiejętności z zakresu spawalnictwa i obsługi wózków.

Pozytywny wynik egzaminu pozwala na uzyskanie odpowiednich dokumentów, które są honorowane nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach Unii Europejskiej.