Sesja popularnonaukowa “Szkolnictwo zawodowe w powiecie lubaczowskim”

14 grudnia 2005 roku odbyła się w naszej szkole sesja popularnonaukowa “Szkolnictwo zawodowe w powiecie lubaczowskim”, której celem było przybliżenie młodzieży dziejów szkolenia zawodowego na naszych terenach. Okazją do zorganizowania sesji było obchodzone przez naszą szkołę 60-lecie istnienia. Przybliżenia tego ciekawego tematu dokonali czterej zaproszeni prelegenci.

Obrady otworzył mgr Tomasz Kubrak, który powitał zaproszonych gości w imieniu dyrektora szkoły p. mgr Andrzeja Nepelskiego. Wśród zebranych znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych z wicestarostą p. mgr Adamem Sobczakiem i przewodniczącym Rady Powiatu p. Zbigniewem Wróblem, dyrektorzy lubaczowskich szkół i bibliotek oraz grono pedagogiczne i społeczność uczniowska Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

Jako pierwszy zabrał głos dr Zygmunt Kubrak, wieloletni dyrektor Muzeum w Lubaczowie, który wygłosił referat “Sylwetki dyrektorów ZS im. gen J. Kustronia”. Autor nakreślił sylwetki kolejnych dyrektorów naszej szkoły, przebieg ich kariery zawodowej, wkład w powstanie, rozwój i funkcjonowanie szkoły. Zebrani dowiedzieli się o trudnych początkach szkoły i problemach jakie stały przed kadrą kierowniczą szkoły w poprzednim systemie.

Kolejny prelegent mgr Stanisław Franciszek Gajerski, znany historyk regionalista, przygotował wystąpienie “Seminarium Nauczycielskie w Cieszanowie”. W swoim referacie autor starał się przybliżyć mało znany szerszemu ogółowi fakt istnienia w okresie międzywojennym na naszym terenie szkoły kształcącej przyszłych nauczycieli. Szczególnie dużo miejsca poświęcono problematyce funkcjonowania szkoły, kadrze nauczycielskiej, programowi nauczania oraz składowi etnicznemu słuchaczy.

Jako trzeci zabrał głos mgr Adam Kubrak, który wygłosił referat “Wybrane zagadnienia szkolenia zawodowego w Lubaczowie w okresie międzywojennym”. Autor wystąpienie swoje poświęcił mało zbadanemu problemowi szkolenia zawodowego w Lubaczowie w latach 1918-1939. Dzięki referatowi pana Kubraka zaproszeni goście poznali wiele ciekawych informacji o terminowaniu uczniów u rzemieślników oraz formie przeprowadzanych egzaminów. Niezmiernie ciekawe było zasygnalizowanie przez mówcę istnienia szkół zawodowych tworzonych w Lubaczowie przez mniejszości narodowe. Jednak jak podkreślił autor temat ten wymaga szczegółowego badania.

Na zakończenie obrad uczennica klasy II Ł – Iwona Staromiejska krótko przedstawiła historię naszej szkoły.