W klasie pierwszej technikum uczniowie realizują przedmioty w zakresie podstawowym.

W klasie drugiej, trzeciej i czwartej realizują wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym, przygotowując się do matury oraz zdawania egzaminów z poszczególnych kwalifikacji w zawodzie.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymujesz Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
(w języku angielskim), który zawiera informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych przez posiadacza dyplomu ukończenia kształcenia zawodowego. Suplement stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwiać zdobycie pracy, przede wszystkim za granicą.

Technikum
Ekonomiczne

Więcej

Technikum
Informatyczne

Więcej

Technikum
Mechaniczne

Więcej

Technikum
Logistyczne

Więcej

Technikum
Geodezyjne

Więcej

Technikum
Budowlane

Więcej

Technikum
Hotelarskie

Więcej