Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. W trakcie 4-letniego cyklu nauczania uczniowie zdają egzaminy zawodowe z dwóch kwalifikacji uzyskując tytuł technika ekonomisty.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach, między innymi w zakresie: polityki zatrudnienia, naliczania wynagrodzeń, rozliczania ubezpieczeń i podatków, księgowości, obrotu pieniężnego, zaopatrzenia, sprzedaży, gospodarki magazynowej, rozliczania produkcji, wykonywania prac biurowych. Posługują się nowoczesną technologią oraz korzystają z użytkowych programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.