TECHNIKUM INFORMATYCZNE

 

 1. Technik informatyk to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Uczniowie technikum informatycznego zdobywają zarówno wiedzę ogólną jak i specjalistyczna przy równoczesnym kształtowaniu umiejętności do płynnego kontynuowania nauki na studiach wyższych oraz wejścia na rynek pracy i biznesu.

Obecnie nauka w Technikum Informatycznym trwa 4 lata, a od roku szkolnego 2019/2020 będzie trwała 5 lat.

Informatyka jest bardzo obszerną dziedziną łączącą naukę, technikę i sztukę. Rozwiązania Informatyczne można stosować w różnych obszarach, dlatego też w przyszłej pracy niezwykle ważne są konkretne rozwiązania specjalizacyjne.

 

 1. Informacja dodatkowe

W ramach zajęć dodatkowych uczniowie naszego technikum mogą poszerzać swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe certyfikaty i szkolenia uznawana na całym świecie w ramach działającej Lokalnej Akademii Cisco oraz Akademii Oracle oraz centrum ECDL.

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
 • Kwalifikacja 1: EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
 • Kwalifikacja 2: EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

 

 1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Ponadto uczniowie technikum zdobywają również wiedzę ogólną dotyczącą:

 1. Bezpieczeństwa i higiena pracy.
 2. Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Języka obcego ukierunkowanego zawodowo.
 4. Kompetencji personalnych i społecznych.
 5. Organizacji pracy małych zespołów.

W ramach zajęć z przedmiotów zawodowych uczymy się:

 • projektowania stron i aplikacji internetowych (HTML, CSS, CMS),
 • programowania (języki C++, PHP, JavaScript),
 • projektowania oraz zarządzania bazami danych (systemy MsAccess, MySQL, Oracle),
 • grafiki komputerowej (programy GIMP, PHOTOSHOP, COREL DRAW),
 • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (Akademia CISCO),
 • projektowania sieci komputerowych.

 

 1. Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:
  1. zakładach i instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
  2. serwisach komputerowych świadczących usługi z zakresu sprzedaży i napraw sprzętu komputerowego,
  3. wydawnictwach i drukarniach,
  4. studiach telewizyjnych i filmowych,
  5. ośrodkach obliczeniowych.

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła nasza dysponuje siedmioma nowoczesnymi pracowniami komputerowym, w tym jedną pracownią działającą w ramach Lokalnej Akademii Cisco gdzie uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę ucząc się na sprzęcie firmy CISCO.

Ponadto uczniowie mają dostęp do wielu narzędzi programowych takich jak:

System DreamSpark – uprawniający wszystkich uczniów do instalacji dowolnego systemu operacyjnego firmy Microsoft.

Wszystkie narzędzia programowe firmy Oracle w ramach działającej Akademii Oracle.