Założeniem Technikum Informatycznego jest umożliwienie uczniom zdobycia zarówno konkretnej wiedzy ogólnej jak i specjalistycznej przy równoczesnym kształtowaniu umiejętności do płynnego kontynuowania nauki na studiach wyższych oraz wejścia na rynek pracy i biznesu.

Obecnie nauka w Technikum Informatycznym trwa 4 lata, a od roku szkolnego 2019/2020 będzie trwała 5 lat.

Informatyka jest bardzo obszerną dziedziną łączącą naukę, technikę i sztukę. Rozwiązania Informatyczne można stosować w różnych obszarach, dlatego też w przyszłej pracy niezwykle ważne są konkretne rozwiązania specjalizacyjne.
Uczniowie Technikum Informatycznego zgodnie z nową podstawą programową realizują następujące cele kształcenia w zawodzie:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

Ponadto uczniowie technikum zdobywają również wiedzę ogólną dotyczącą:

 1. Bezpieczeństwa i higiena pracy.
 2. Podejmowanie i prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Języka obcego ukierunkowanego zawodowo.
 4. Kompetencji personalnych i społecznych.
 5. Organizacji pracy małych zespołów.

W ramach zajęć z przedmiotów zawodowych uczymy się:

 • projektowania stron i aplikacji internetowych (HTML, CSS, CMS),
 • programowania (języki C++, PHP, JavaScript),
 • projektowania oraz zarządzania bazami danych (systemy MsAccess, MySQL, Oracle),
 • grafiki komputerowej (programy GIMP, PHOTOSHOP, COREL DRAW),
 • administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi (Akademia CISCO),
 • projektowania sieci komputerowych.

Nowa podstawa programowa w Technikum Informatycznym przewiduje zdobycie dwóch kwalifikacji:

 • EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci,
 • EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

Ponadto uczniowie naszego technikum mogą poszerzać swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe certyfikaty i szkolenia uznawana na całym świecie w ramach działającej Lokalnej Akademii Cisco oraz Akademii Oracle.