Technik mechanik jest profilem kształcącym od wielu lat w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Uczeń zdobywając zawód nabywa umiejętności z zakresu projektowania, konstruowania, wytwarzania, budowy, eksploatacji i naprawy maszyn. Współczesny technik mechanik operuje zarówno komputerem, jak i obrabiarkami skrawającymi do metali, automatyką
i elektroniką oraz metodami organizacji pracy.

Obecnie nauka w Technikum Mechanicznym trwa 5 lat według nowej podstawy programowej.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

MATEMATYKA
FIZYKA

Przedmioty dodatkowo brane pod uwagę przy rekrutacji:

FIZYKA
JĘZYK OBCY 

 

20210305_102115

W ramach zajęć z przedmiotów zawodowych uczymy się:

 • programowania i obsługi obrabiarek CNC,

 • projektowania części maszyn i urządzeń,

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń,

 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń,

 • organizowania procesu produkcji.

 

 

W ramach zajęć dodatkowych uczniowie Technikum mechanicznego  mogą poszerzać swoją wiedzę, a także zdobyć dodatkowe umiejętności z zakresu:

 

 • spawalnictwa – uzyskać uprawnienia spawacza,

 • kierowania wózkami podnośnikowymi z napędem silnikowym (widłowymi),

 • współrzędnościowej techniki pomiarowej – wykonywanie pomiarów na maszynie współrzędnościowo-optycznej (multisensorowa maszyna pomiarowa).

 

20210308_101955

W zawodzie technik mechanik zostały wyodrębnione następujące kwalifikacje:

MEC.05.

Użytkowanie obrabiarek skrawających

MEC.09.

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji
maszyn i urządzeń

Absolwent szkoły po zakończeniu nauki powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych
w
zakresie w.w kwalifikacji:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie
  do planowanej obróbki,

 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z dokumentacją technologiczną,

 • wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z dokumentacją technologiczną.

 • organizowania procesów obróbki i montażu części
  maszyn i urządzeń,

 • nadzorowania procesów obróbki i montażu części
  maszyn i urządzeń.

20210305_100133
image6

Do wykonywania wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik mechanik.

BAZA DYDAKTYCZNA I WARUNKI KSZTAŁCENIA

Szkoła nasza dysponuje trzema klasopracowniami, w których uczniowie Technikum Mechanicznego będą nabywać nowe umiejętności.

Wiadomości teoretyczne zdobywają w pracowni przedmiotów mechanicznych, znajdującej się w nowo wybudowanym budynku internatu, wyposażonej m.in. w dwie drukarki 3D, sprzęt multimedialny, zestaw pracowni mechatroniki.

 

 

 Pracownia obrabiarek CNC w której odbywają się zajęcia praktyczne z programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

20210308_102008

 

Pracownia CAD/CAM w której odbywają się zajęcia
z projektowania i rysowania w programach takich jak: AutoCad , Solid Edge, Inventor.

image0

Dodatkowo  uczniowie mają dostęp do wielu narzędzi programowych takich jak:

 • EdgeCam – komputerowe wspomaganie wytwarzania,

 • SolidEdge – komputerowe wspomaganie projektowania 2D/3D,

 • AutoCad – komputerowe wspomaganie projektowania 2D,

 • Inventor – komputerowe wspomaganie projektowania 3D,

 • SinuTrain – symulator obróbki.

Co po technikum mechanicznym?

 

Techników potrzebują różne dziedziny gospodarki takie jak: transport, komunikacja, budownictwo, rolnictwo, górnictwo itp. Absolwent technikum mechanicznego może pracować między innymi na stanowiskach takich jak: operator obrabiarek konwencjonalnych i numerycznych, pracownik działu kontroli jakości, monter maszyn i urządzeń, pracownik obsługi
i konserwacji maszyn i urządzeń, pracownik działu przygotowania technologii produkcji.

Atrakcyjność tego zawodu  jest  widoczna szczególnie
na Podkarpaciu ze względu na działające tutaj firmy branży lotniczej stanowiące znaną na całym świecie „DOLINĘ LOTNICZĄ”.

Absolwent szkoły może założyć również własną firmę
i skoncentrować się na działalności, w której czuje się najlepiej.

 

20210305_102339

Technikum Mechaniczne w Zespole Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie