TECHNIKUM MECHANICZNE

1. Technik mechanik jest profilem kształcącym od wielu lat w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Zasięgiem obejmuje takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja, naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów.

Mechanika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka – praktycznie na co dzień spotykamy się z urządzeniami mechanicznymi. Zakres prac, jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie technik mechanik jest więc olbrzymi.

2. Informacje dodatkowe

Podczas nauki w szkole uczniowie mają możliwość rozwijania swoich pasji.
W ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zaprojektowali i wykonali Tokarkę CNC oraz drukarkę 3D. Urządzenia te są wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć.

W trakcie trwania nauki uczniowie mają możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności w zakresie uprawnień :

 • spawacza
 • kierowania wózkami podnośnikowymi z napędem silnikowym ( widłowymi).

Zespół Szkół nawiązał współpracę z Fabryką Maszyn w Lubaczowie, w ramach której funduje ona uczniom technikum mechanicznego w ostatnich latach nauki stypendia oraz możliwość zatrudnienia ich po ukończeniu szkoły.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

 • Kwalifikacja 1: MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • Kwalifikacja 2: MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

4. Sylwetka absolwenta:

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik, będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • programowania i obsługi obrabiarek CNC,
 • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
 • organizowania procesu produkcji;
 • konserwacji i remontu eksploatowanych maszyn,
 • organizowania zaopatrzenia i zbytu,

Po ukończeniu szkoły i pomyślnym zdaniu egzaminów z kwalifikacji absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na wszystkich kierunkach politechnicznych lub podjęcia pracy zawodowej.

5. Technik mechanik znajdzie zatrudnienie:

 • na stanowiskach produkcyjnych ( obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie, konwencjonalnych),
 • stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • w zakładach produkcyjnych jako, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne,
 • w kontroli technicznej,
 • w biurze konstrukcyjnym lub technologicznym tworząc dokumentację techniczną wyrobów.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Szkoła nasza dysponuje trzema klasopracowniami, w których uczniowie Technikum Mechanicznego mogą szlifować swoje umiejętności.

Wiadomości teoretyczne zdobywają w pracowni przedmiotów mechanicznych, znajdującej się w nowo wybudowanym budynku internatu, wyposażonej m.in. w:

Pracownie przedmiotów praktycznych umiejscowione są w zmodernizowanych warsztatach szkolnych.

Pierwsza to pracownia obrabiarek CNC w której odbywają sie zajęcia z programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie.

Druga to pracownia CAD/CAM w której uczniowie ćwiczą projektowanie w programach takich jak: Solid Edge, AutoCad, Inwentor.