Technik mechanik jest zawodem kształconym od wielu lat w zakresie podstaw mechaniki połączonej z elektroniką i automatyką. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia jak: budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania maszyn i urządzeń m.in., jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, w zakładach produkcyjnych, jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący maszyny i urządzenia techniczne. Technicy mechanicy pracują przeważnie w przemyśle, lecz także w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki.

Efektem kształcenia w Technikum Mechanicznym jest zdobycie dwóch kwalifikacji:

KWALIFIKACJA MG.19 – Użytkowanie obrabiarek skrawających

KWALIFIKACJA MG.44 –Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń                              

W trakcie trwania nauki uczniowie mogą rozszerzyć swoje umiejętności odbywając kurs spawacza oraz kurs operatora wózków widłowych. Kursy prowadzone są na warsztatach szkolnych i kończą się egzaminem potwierdzającym umiejętności z zakresu spawalnictwa i obsługi wózków.

Pozytywny wynik egzaminu pozwala na uzyskanie odpowiednich dokumentów, które są honorowane nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach Unii Europejskiej.