Uczniowie na wykładach naukowych pt. „Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych” zorganizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu.

Uczniowie na warsztatach dla młodych geodetów zorganizowane przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną
w Rzeszowie. Tytuł warsztatów „Wykorzystanie skanera do tworzenia modeli 3D oraz techniki GPS RTK”.