06 lip 2018

ZS został Szkołą Młodych Patriotów

Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.”

Roman Dmowski

W mijającym właśnie roku szkolnym uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli w VI edycji projektu Szkoła Młodych Patriotów zorganizowanym przez warszawskie Studium Prawa Europejskiego. Nad jego realizacją czuwali nauczyciele historii i wiedzy o kulturze.

Celem tego niezwykle ciekawego i wymagającego projektu było krzewienie wśród młodych ludzi postaw patriotycznych w kontekście historii prawa i narodu polskiego. Poprzez podejmowane zadania (konkursy, debaty, audycje w szkolnym radio) staraliśmy się unaocznić na czym powinien polegać dojrzały, rozsądny i odpowiedzialny patriotyzm XXI wieku. Uczestnicząc w kolejnych zadaniach projektu, uczniowie wszystkich typów klas wchodzących w skład Zespołu Szkół, poznawali najpiękniejsze karty historii naszej Ojczyzny, symboli narodowych i dokonań wybitnych polskich mężów stanu, żołnierzy, naukowców. Nade wszystko jednak starali się określić jakie współczesne postawy najlepiej świadczą o szacunku i umiłowaniu naszego kraju – czym jest współczesny patriotyzm. Zadania wykonane przez młodzież naszej Szkoły oceniane były przez jury projektu, na podstawie sprawozdań wysyłanych do organizatorów. Wysoka wartość merytoryczna i artystyczna wykonanych zadań zaowocowała przyznaniem nam tytułu „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”