23 lip 2018

Stypendia na I rok studiów

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki.

Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Zachęcamy szczególnie naszych absolwentów do udziału w programie Dyplom z Marzeń w którym warunkiem jest otrzymanie rekomendacji Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół im. gen.J.Kustronia w Lubaczowie. W edycji 2018/2019 stowarzyszenie przyzna 4 stypendia dla uczniów.
W poniższym linku znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wszystkich programów stypendialnych. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami przyznania stypendiów pomostowych.
www.stypendia-pomostowe.pl