12 maj 2019

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW

W piątek, 26 kwietnia, miała miejsce uroczystość pożegnania abiturientów klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego i  klas czwartych Technikum Informatycznego, Mechanicznego, Ekonomicznego, Logistycznego, Geodezyjnego i Budowlanego. Absolwentom towarzyszyła cała społeczność uczniowska Zespołu Szkół, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne. Gościem, szczególnie miłym w murach szkoły, była Pani Marta Tabaczek, absolwentka Liceum Ekonomicznego, dziś sprawująca funkcję Przewodniczącej Rady Powiatu.

Pan Dyrektor Andrzej Nepelski życzył młodzieży zdania matury, natomiast Pani Marta Tabaczek podkreśliła, jak ogromne znaczenie na jej późniejsze losy miał wybór Zespołu Szkół i pełniona funkcja Przewodniczącej Samorządu Szkolnego. Zdobyta wiedza i doświadczenie zaprocentowały w jej dalszym życiu, czego także życzyła tegorocznym absolwentom.

Szczególnie ważnym punktem pożegnania było wręczenie nagród i świadectw z wyróżnieniem, dyplomów dla tych uczniów, którzy w wybitny sposób zasłużyli się dla szkoły, osiągając wysokie wyniki w nauce, stuprocentową frekwencję i angażując się w konkursy i zawody.

Nieodzownym elementem uroczystości było przekazanie sztandaru szkoły, który z honorami przyjęli przedstawiciele młodszych klas.

Podniosłość spotkania podkreślał szkolny zespół muzyczny.

Miłym akcentem były upominki dla maturzystów – długopisy, z życzeniami jak najlepszego napisania egzaminu dojrzałości.