20 maj 2019

Talent Powiatu Lubaczowskiego

Drodzy Uczniowie.

Zachęcamy do udziału w XI edycji programu Talent Powiatu Lubaczowskiego. Regulamin i wzory nominacji znajdują się na stronie internetowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Lubaczowie.

Wypełnione nominacje (najlepiej komputerowo) wraz z załącznikami należy składać do wychowawcy klasy w terminie do 27.05.2019 r.

Jednocześnie przypominamy tegorocznym maturzystom, że  wnioski  „Wyprawka na studia” należy złożyć do 27 maja 2018 r.  – do pedagoga szkolnego lub  do 31 maja 2019 r. do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaczowie, ul. Mickiewicza 45. 

Uwaga: Wniosek mogą złożyć także uczniowie, którzy w ubiegłych latach uzyskiwali tytuły, a nie składają nominacji w roku bieżącym.
„Wyprawka na studia” jest jednorazowym wsparciem finansowym dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w programie.

Życzymy Wam wielu sukcesów w rozwoju Waszych uzdolnień i talentów. Pamiętajcie o tym, że każdy z Was ma wiele uzdolnień, talentów, które powinien odkryć, by z radością przygotowywać się do dorosłego życia!

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie.

Dokumenty do pobrania – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubaczowie