22 lis 2019

GALA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2019

20 listopada 2019 r. w  ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w naszej szkole została zorganizowana Gala Przedsiębiorczości

Uroczystość uświetnił swą obecnością  Pan Marek Darecki- prezes Pratt&Whitney Poland, który przeprowadził wykład na temat przyszłości „Gospodarki 4.0”. Ciekawy przekaz skierowany do młodzieży miał na celu uświadomienie młodym ludziom ich potencjału, wiedzy oraz uświadomienia im wyzwań dzisiejszej gospodarki.

Na Gali  również zostały podsumowane  programy stypendialne „ Dyplom z Marzeń” oraz program stypendialny Fundacji Świętego Mikołaja,  które Zespól Szkół z powodzeniem realizuje kolejny rok.

Program stypendialny  „DYPLOM Z MARZEŃ” skierowany jest  do  uczniów, którzy zakończyli już swoją edukację w Zespole Szkół i zdobywają nowe umiejętności na uczelniach wyższych.. W roku 2019 „Dyplom z Marzeń” w kwocie 5000 zł  otrzymali:

 • Katarzyna Kolbuch, absolwentka technikum ekonomicznego  a obecnie studentka Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku  Rachunkowość i Finanse,
 • Marcin Gieras, absolwent technikum budowlanego  a obecnie student Politechniki Rzeszowskiej na kierunku mechanika i budowa maszyn na wydziale budowa maszyn i lotnictwa.

Drugim programem stypendialnym jest program Fundacji Świętego Mikołaja,  a jego realizacja jest możliwa  dzięki zaangażowaniu firm, przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji i  przedstawicieli instytucji publicznych wpłacający darowizny na wymieniony cel. Do grona osób zaangażowanych należą  nauczyciele  i pracownicy szkoły, którzy są członkami Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia,  wpłacający miesięczne składki na konto. Uczniowie i pracownicy  wpłacają również dowolne kwoty podczas publicznych zbiórek na terenie szkoły. Część środków pozyskanych jest z odpisów 1% podatku od osób fizycznych.  We wszystkich wyżej wymienionych działaniach swój duży wkład finansowy mają uczniowie technikum ekonomicznego, którzy prowadzą uczniowską firmę E-grosik a wypracowany dochód  przeznaczają na program stypendialny Fundacji Świętego Mikołaja. Dzięki wspaniałej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli w 2019 roku  zostały przyznane stypendia 18 uczniom Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia na ogólną wartość  37 000 zł.

Z dumą prezentujemy stypendystów Fundacji Świętego Mikołaja :

 1. Martyna Klufas kl. I technikum ekonomiczne.
 2. Karolina Rawska kl. I technikum geodezyjne.
 3. Dominki Terembuła kl. II liceum ogólnokształcące.
 4. Paulina Kudyba kl. II technikum ekonomiczne.
 5. Kornelia Konopka kl. II liceum ogolnokształcące.
 6. Dawid Dobosz kl. III technikum informatyczne.
 7. Wojciech Fedyk kl. II technikum logistyczne.
 8. Kinga Purcha kl. II liceum ogólnokształcące.
 9. Michał Szpyt kl. III technikum informatyczne.
 10. Gabriela Grzyb kl.II liceum ogólnokształące.
 11. Marcin Tokarz kl. III technikum informatyczne.
 12. Karolina Lorenc kl. I liceum ogólnokształcace.
 13. Natalia Osztap kl. I liceum ogólnokształcące.
 14. Agnieszka Tokarz kl. III technikum ekonomiczne.
 15. Karolina Mazurkiewicz kl. III technikum informatyczne.
 16. Eleonora Michalik kl. II liceum ogólnokształcące.
 17. Dawid Świdniak kl. III technikum informatyczne.
 18. Justyna Ważna kl. III technikum ekonomiczne.

Na Gali Przedsiębiorczości nie zabrakło znakomitych gości- darczyńców programu stypendialnego, którzy odebrali z rąk dyrektora szkoły  podziękowania i symboliczne pamiątki wykonane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleszycach. Z dumą prezentujemy poniżej wszystkich darczyńców dziękując im za gest dobroci z ich strony.

RetroStyl sp. zo.o.

Bank Spółdzielczy Lubaczów

Stowarzyszenie Rozwoju Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia

Centrum Medyczne KORMED Jacek Korzeniowski

Instal- Center. Usługi hydrauliczne Tomasz Hawrylak

Kazimierz Rymarowicz Firma „KAZEX”

Spółdzielcza Grupa Producencka KRESY

Firma Blach- Żab Ryszard Żabczak

Geo- Bud Usługi Projektowo-Budowlane Krzysztof Kopeć

Paw-Bud Wronowski Piotr

DM System Damian Mazur

Fundacja na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych Societatis

Uczniowska Firma e-grosik

F&K Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Stanisława Juźko

AGROMAL sp. j Pokrywka J i Wspólnicy

Rada Rodziców Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie

NASI Aniołowie –Kinga i Bartosz

Alventa sp. akcyjna Wiesław Hałucha

Stowarzyszenie „Pomóżmy Razem” Stary Dzików

ITA sp.zo.o

Delikatesy Centrum Dańczuk Teresa i Tomasz Dańczuk

Fundacja Świętego Mikołaja

Stanisław Krzeszowiec BHU Termo Instal, pełni również funkcję Starszy Cechu Rzemiosł Różnych

 

Gala Przedsiębiorczości stanowi uroczyste zwieńczenie programów stypendialnych realizowanych w Zespole Szkół  i jej  celem jest wyróżnienie uczniów zdolnych i jednocześnie angażujących się społecznie na rzecz innych oraz wyróżnienie darczyńców wnoszących nieprzeciętny wkład w rozwój szkoły.

Mamy nadzieję, że za rok również spotkamy się w tak znamienitym gronie i będziemy kultywować tak zacne i niezwykle ważne wydarzenie jakim jest Gala Przedsiębiorczości.

Podziękowania