26 lis 2019

Olimpiada Wiedzy o Mediach

Z radością informujemy, że trzy uczennice naszej szkoły znalazły się na liście laureatów pierwszego etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach. Ze wszystkich podkarpackich szkół biorących udział w Olimpiadzie zakwalifikowało się 56 najlepszych prac, w tym aż trzy prace uczennic naszej szkoły!

Laureatki pierwszego etapu Olimpiady to:

Klaudia Owerko, IIIB

Aleksandra Janczura, IIIB

Karolina Kiczuła, IIIB

Tegoroczne maturzystki pisały esej na wybrany przez siebie temat spośród 5 możliwych:

  1. Obraz mojego pokolenia w mediach społecznościowych.
  2. Mała ojczyzna a dziennikarstwo – perspektywy rozwoju dziennikarstwa w regionie.
  3. Czy to nadal informacja? Miejsce mediów w kampanii wyborczej.
  4. Media w edukacji – jak pomagają, jak szkodzą?
  5. Fakty a oceny we współczesnych mediach.

Drugi etap Olimpiady odbędzie się 13 grudnia (piątek) w Rzeszowie.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych – walczą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, a także o cenne nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów (m.in: aparaty fotograficzne, słuchawki, powerbanki, zestawy książek i kosmetyków).

Patronat nad Olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Klaudia Owerko,IIIB