25 paź 2020

O pamięci, której się uczę…

Jesień to czas sprzyjający refleksji o naszych przodkach oraz pozostawionym przez nich dziedzictwie. Na przełomie października i listopada łączymy się szczególnym rodzajem pamięci o przeszłości, którą dziś utrwalają cmentarze i pomniki, będące miejscem kultywowania owej pamięci. Dlatego też szczególnie ważna w tym okresie jest opieka nad materialnymi symbolami przeszłości, do której włączyli się wychowankowie internatu naszej szkoły.

Uczniowie wzięli udział w akcji porządkowania grobu żołnierzy patrona naszej szkoły gen. Józefa Kustronia oraz innych obiektów pamięci położonych na cmentarzu wojennym w Żelichówce, a także dokonali prac porządkowych na terenie cmentarza polsko-niemieckiego z okresu Wielkiej Wojny oraz przy Pomniku Katyńskim w Lubaczowie. Ponadto wychowankowie uczestniczyli w żywej lekcji historii, podczas której wychowawca i nauczyciel historii Pan Konrad Morawski omawiał wybrane aspekty wojennych dziejów pierwszej połowy XX wieku z uwzględnieniem kontekstów lokalnych.

W wydarzeniu uczestniczyli zarówno uczniowie polscy, jak również ukraińscy, co akcji objęcia opieką nad wymienionymi obiektami nadało dodatkowej wymowy – były to bowiem prace i nauka wokół wspólnej i nierzadko trudnej historii, możliwość kształtowania dialogu polsko-ukraińskiego wśród młodzieży oraz złożenie symbolicznego hołdu bohaterom wykutym w wojennym czasach.

Konrad Morawski