02 lis 2020

Stypendia Fundacji św. Mikołaja rozdane!

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”. 

 Jan Paweł II

        

Stypendia Fundacji św. Mikołaja rozdane!

W dniu 19 października 2020 roku Andrzej Nepelski – dyrektor szkoły wręczył stypendia aż 20 uczniom w ramach programu stypendialnego Fundacji Świętego Mikołaja.  Wspólnie z Fundacją od 2017 roku wspieramy naszych uczniów, którzy dzięki przyznanym środkom mogą rozwijać swoje pasje i zwiększać szanse edukacyjne. Stypendia przyznawane są  uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym i którzy swoją postawą i działaniami promują aktywność na rzecz szeroko pojętego społeczeństwa szkolnego i  lokalnego.

W tym roku szkolnym do programu stypendialnego przyłączył się również Zarząd Powiatu Lubaczowskiego w ramach realizacji zadania publicznego „Stypendium od serca”. Zarząd Powiatu przekazał kwotę 2000 zł co jest równowartością jednego stypendium dla jednego ucznia, a Fundacja św. Mikołaja podwoiła tę kwotę. Przyznane stypendia w ramach projektu „Stypendium od serca” ułatwi młodzieży dalszą edukację i  wyrównywanie poziomu kształcenia  z ich rówieśnikami.

Środki finansowe zgromadzone na subkoncie szkoły zostały zebrane  w ramach akcji „Na dobry Początek”, realizacji zadania publicznego „ Stypendium od serca”,  zbiórce publicznej przez uczniów szkoły, nauczycieli, pracowników szkoły ale przede wszystkim dzięki  firmom, przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym i stowarzyszeniom oraz 1% podatku. Dzięki naszym Darczyńcom komisja stypendialna mogła przyznać w tym roku stypendia,  aż 20 uczniom.

Stypendyści naszej szkoły w roku szkolnym 2020/2021:

 1. GABRIELA KULCZYCKA III TECHNIKUM INFORMATYCZNE- w kwocie 3100 zł- jest to stypendium wyjątkowe gdyż jest dofinansowane przez Komitet Pomocy Dzieciom w Montrealu, który dostrzegł działania szkoły na rzecz pozyskiwania środków finansowych na stypendia i dołączył do naszych darczyńców.
 2. KORNELIA PRAPAGIC II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE- 2000 zł
 3. ANNA LEWICKA III TECHNIKUM EKONOMICZNE- 2000 zł
 4. NATALIA MISZTAL I TECHNIKUM EKONOMICZNE- 2000 zł
 5. GABRIELA GRZYB III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE- 2000 zł
 6. PAULINA KUDYBA II TECHNIKUM EKONOMICZNE-2000 zł
 7. WERONIKA HOJDAK I TECHNIKUM EKONOMICZNE-2000 zł
 8. KINGA PURCHA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE-2000 zł
 9. AGNIESZKA TOKARZ IV TECHNIKUM EKONOMICZNE- 2000 zł
 10. PAULINA GUMIENIAK I TECHNIKUM EKONOMICZNE-2000 zł
 11. JUSTYNA WAŻNA IV TECHNIKUM EKONOMICZNE-2000 zł
 12. PAULINA CHARYSZ II TECHNIKUM EKONOMICZNE-2000 zł
 13. JAKUB TOKARZ II TECHNIKUM LOGISTYCZNE-2000 zł
 14. ALICJA SOBCZYSZYN II TECHNIKUM EKONOMICZNE- 2000 zł
 15. KAROLINA LORENC II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE-2000zł
 16. MICHAŁ SZPYT IV TECHNIKUM INFORMATYCZNE-2000 zł
 17. JAROSŁAW WAŻNY II TECHNIKUM EKONOMICZNE-2000 zł
 18. PIOTR BĘBNIK I TECHNIKUM INFORMATYCZNE- 2000 zł
 19. JUSTYNA GACEK II TECHNIKUM EKONOMICZNE-2000 zł
 20. KAMIL WITKO III TECHNIKUM EKONOMICZNE-2000 zł

Stypendia przyznano na łączną kwotę: 41 100 zł

Stypendystom życzymy rozwijania swoich pasji i talentów oraz osiągania sukcesów naukowych.