17 wrz 2021

Święto Szkoły, 82. rocznica śmierci gen. Józefa Kustronia

16 września 2021 mieliśmy zaszczyt ponownie uczcić rocznicę śmierci Patrona naszej szkoły, generała Józefa Kustronia. W hali gimnastycznej Zespołu Szkół zebrali się uczniowie i wychowawcy klas pierwszych i drugich, pozostała część młodzieży korzystała z transmisji do sal lekcyjnych za pośrednictwem Internetu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą za Ojczyznę, odprawioną przez proboszcza Parafii Św. Stanisława w Lubaczowie.

Ks. dziekan Andrzej Stopyra odniósł się w kazaniu do sentencji „Słowa pouczają, przykłady pociągają”. Jako wzorce przywołał postać Patrona naszej szkoły, generała Józefa Kustronia oraz kardynała Stefana Wyszyńskiego. Święto szkoły powinno być dla wszystkich okazją do skupienia się i zastanowienia nad tymi, dzięki którym możemy żyć w wolnym kraju. Są to osobowości, które żyły dla Ojczyzny i kochały ją ponad własne życie. Generał Józef Kustroń przysiągł być wiernym Ojczyźnie, stać na straży i honoru i walczyć o jej wyzwolenie aż do ofiary życia. Jego godny naśladowania charakter, postawa życiowa, uczenie się jako pasja, ideały niepodległej Polski, działalność w organizacjach niepodległościowych, a wreszcie i sprawność fizyczna spowodowały, że wspaniale służył niepodległej Polsce, której tak bardzo pragnął.

W podsumowaniu kazania ks. dz. Andrzej Stopyra stwierdził, że w dzisiejszych czasach nie musimy oddawać życia za Ojczyznę. Obecnie potrzebujemy braterskiej pracy z miłości ku naszej Ojczyźnie, musimy wspaniale pracować i uczyć się, żyć w trudzie przez długie lata, a nie ginąć, gdyż takiego bohaterstwa potrzebują dzisiejsze czasy.

Po Mszy Św. rozpoczęła się część oficjalna. Dyrektor szkoły, pan Andrzej Nepelski, zwrócił w swoim przemówieniu uwagę na to, że imię generała Kustronia zostało już w 1968 roku nadane Zasadniczej Szkole Zawodowej, w okolicznościach i okresie, które nie sprzyjały składaniu hołdu przedwojennym dowódcom. Imię to oparło się politycznym przemianom w Polsce, od 1993 roku odbywa się święto szkoły. Obecnie, w czasie braku autorytetów, trzeba być może szukać autorytetów właśnie w przeszłości. Wskazujemy tę drogę co roku przychodzącym do szkoły uczniom klas pierwszych. Jako szkoła mieliśmy zaszczyt utrzymywania kontaktów i spotykania się z synem i wnuczką generała Kustronia. Według słów dyrektora Nepelskiego w obecnych czasach patriotyzm powinien polegać na uczeniu się i pracy dla wolnej Ojczyzny. Dziś czyha na nas niewidoczny wróg, pandemia. Musimy zrobić wszystko, by jej nie ulec, by nie groził nam kolejny lockdown.

Przewodnicząca Rady Powiatu, pani Marta Tabaczek, w ciepłych słowach zwróciła się do wszystkich zebranych. W swoim wystąpieniu zaakcentowała, jak ważne są w życiu cele i autorytety oraz przywołała generała Józefa Kustronia jako wzór do naśladowania. Następnie odczytała pismo skierowane do całej społeczności szkoły przez Starostę Powiatu Lubaczowskiego, pana Zenona Swatka.

Po przemówieniach przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie, przyrzekając dbać o honor i tradycję, rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nich nadzieje rodziców i nauczycieli, wyrabiać w sobie siłę woli, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym, szanować poglądy i przekonania, dbać o język ojczysty i szanować symbole narodowe.

W części artystycznej uczniowie starszych klas zaprezentowali niecodzienną lekcję historii, podczas której odbył się turniej wiedzy o generale Józefie Kustroniu.  Jego uczestnicy w ciekawy sposób zaprezentowali kluczowe wydarzenia z życia naszego Patrona, widzowie na pewno zapamiętali najważniejsze fakty.

W nawiązaniu do patriotycznej części uroczystości przedstawiciele dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów oraz władz powiatu złożyli kwiaty przed obeliskiem generała Józefa Kustronia przy wejściu do szkoły. Następnie wszyscy udali się na tegoroczną trasę Biegu Kustronia, by kibicować jego uczestnikom.

Msza Święta

Część artystyczna

Bieg im. gen. Józefa Kustronia