19 paź 2021

Warsztaty z biologii na Uniwersytecie Rzeszowskim

W dniu 9.10.2021 r. uczniowie naszej szkoły z klasy II Te, II TL, II Tbg oraz III Te uczestniczyli w warsztatach z biologii na Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach projektu Wzrost Jakości Kształcenia Ogólnego w Szkołach Powiatu Lubaczowskiego. Zajęcia odbyły się w laboratoriach Instytutu Biologii i Biotechnologii. Młodzież miała możliwość przeprowadzania badań biologicznych z zakresu: przygotowywania mikroskopowych preparatów zawierających komórki znakowane barwnikami fluorescencyjnymi oraz ich obserwacji, oznaczania substancji zapachowych i barwnych u roślin, monitorowania mikrocząsteczek dryfujących w powietrzu oraz rozpoznawania drzew i krzewów nagozalążkowych.